Scenario’s voor reductie verkeersbewegingen en CO2-uitstoot in 2030

De Topsector Logistiek is naar buiten gekomen met beleid om CO2-reductie mogelijk te maken in de mobiele bouwsector specifiek bij het renoveren van woningen.

Scenario’s voor reductie verkeersbewegingen en CO2-uitstoot in 2030

Deze renovaties gaan gepaard met mobiliteit van het vervoeren van bouwmateriaal. Lees hier hoe CO2 reductie mogelijk is in deze mobiele vervoersmiddelen. 

In deze Outlook is het stadslogistieke segment renovatiebouw bestudeerd.