Scenario’s voor reductie verkeersbewegingen en CO2-uitstoot in 2030

Scenario’s voor reductie verkeersbewegingen en CO2-uitstoot in 2030

De Topsector Logistiek is naar buiten gekomen met een beleid om co2 reductie mogelijk te maken in de mobiele bouwsector. 

Specifiek bij het renoveren van woningen. Deze renovaties gaan gepaard met mobiliteit van het vervoeren van bouwmateriaal. Lees hier hoe co2 reductie mogelijk is in deze mobiele vervoersmiddelen bij renovaties. 

In deze Outlook is het stadslogistieke segment renovatiebouw bestudeerd.